Tuần san Vui Sống -

Vui Sống, số 5 - Tuần lễ từ  07 đến 13.10.1959 -  Ngã ba số mạng - xã luận -

VUI SỐNG 01
VUI SỐNG 02
VUI SỐNG 03
VUI SỐNG 04
VUI SỐNG 05

VUI SỐNG 06
VUI SỐNG 07
VUI SỐNG 08
VUI SỐNG 09
VUI SỐNG 10

Ðề Mục


Trang Thiên Kim


CHUNG QUANH NHỮNG VỤ PHẠM LUÂN

Cùng một lúc, hai vụ xâm phạm tiết hạnh phụ nữ bị lôi ra trước pháp luật. Vụ thứ nhứt: một người ở quận Trảng bàng lợi dụng quyền thế cưởng hiếp bà Phạm Thị Gặp và cô Nguyễn Thị Nhiều. Vụ thứ nhì có vẻ đặc biệt hơn vì nạn nhơn là một nữ sinh 19 tuổi bị ông nọ dụ dỗ đi xem chớp bóng rồi chở tuốt qua Nhà Bè “ăn chè“.

“Ăn chè” ! Mọi người đã hiểu danh từ nầy theo một định nghĩa mỉa mai. Nhưng, trong vụ “ăn chè“ Nhà Bè nầy chúng ta không thể lấy con mắt khách quan mỉa mai mà nhìn được. Vì sao ? Vì nạn nhơn là một nữ sinh ngây thơ trong trắng bị kẻ sành sỏi tình trường quyến rũ chở lên xe hơi hăm dọa để thỏa dục vọng. Hậu quả, cô nọ mất tân, người dì đâm ra thác loạn thần kinh phải chở vào bịnh viện.

Rất tiếc là vụ nầy xảy ra nhằm vào lúc người V. N. nhắc nhở đến những điều trung hiếu, tiết hạnh của Đức Khổng Tử. Không nói ai cũng biết nền Khổng học đã thấm nhuần vào huyết mạch của dân tộc ta hàng mấy mươi thế kỷ nay. Và người V. N. có tiếng là trung thành với đạo làm người của cụ Khổng nhứt. Thế mà, có kẻ dám coi thường luân lý, đạo nghĩa xâm phạm tiết hạnh của một nữ sinh ngây thơ quả là điều mà các đoàn thể văn hóa xã hội không thể không lên án được.

Tuy nhiên, cả hai vụ rồi đây sẽ được định đoạt trước pháp luật. Riêng chúng tôi nhận thấy: những vụ đáng tiếc nầy vẫn có liên quan mật thiết đến vấn đề xa hoa vật chất mà một số thanh niên nam nữ vô trách nhiệm vướng vào. Tỷ dụ như việc ăn mặc lố lăng, hở hang, khiêu gợi, việc đua đòi giao du kết bạn, việc tự do luyến ái, mà Chính Quyền đã luôn luôn nhắc nhở và dùng mọi biện pháp thích nghi để tránh cho thanh niên nam nữ đừng lầm lẫn mà va chạm vào.

Bao nhiêu tệ hại đó đã là động lực mạnh mẽ, tạo nên những ham muốn bỉ ổi, những cuồng vọng xấu xa thúc đ6ảy con người, nhứt là thanh niên, đi tìm hành động ám muội để thỏa mãn dục vọng.

Như vậy, muốn tránh những vụ „ăn chè“ Nhà Bè tái diễn, muốn tránh cho các cô nữ sinh ngây thơ khỏi làm mồi cho quỷ Sa-tăng, là một cơ quan ngôn luận chúng tôi sẵn sàng góp sức vào công việc giáo dục thanh niên trong mọi khía cạnh tâm lý, tình cảm, vật chất, quan trọng nhứt là các khía cạnh có liên hệ đến vấn đề ăn mặc, luyến ái, giao thiệp v. v. ...

Hạn chế được sức bành trướng của những trò hở hang, khiêu gợi, xa hoa, lòe loẹt, tự do quá trớn, tức là ngăn chặn được phần nào những trạng huống không hay.

Vui Sống


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10