Giai thoại văn chương

 

 

Bác XUÂN HIẾN  bên báo Bách Khoa là người nổi tiếng chậm chạp.  Nhưng đó là danh hư truyền, v́ vừa rồi bác đính chánh một cách nguyên tử bằng lối đánh lên ba cây diêm quẹt liên tiếp, hẹn hễ cây diêm cuối cùng cháy hết là bác làm xong một bài thơ, đề tài do người khác chỉ định. 

 

Lăo Thổ Công nhà ta ra đề VUI SỐNG, và đây là bài thơ tốc hành của bác Xuân Hiến, tuy tốc hành mà vẫn hay như thường.

 

Vui Sống! Nghe tên tươi quá ta

Nhà văn ai bảo chỉ xua … gà ?

Câu thơ say với hồn non nước

Nét mực tươi cùng dáng cỏ hoa

B́nh thản vui trong cơn băo táp

Hiên ngang sống giữa trận phong ba

Sống là như thế, vui là vậy

Buồm lái ta cùng cất tiếng ca.

 

XUÂN HIẾN

 

VUI SỐNG Số 5

Tuần lễ từ 07-13.10.1959

 

           

© Binhnguyenloc.com