Truyện ngắn -

Ký - thác 16 Tập truyện

Cuống rún chưa lìa 17 Tập truyện

Mưa thu nhớ tằm 17 Tập truyện

Tâm trạng hồng
25 Tập truyện

Nụ cười, nước mắt học trò

10 Tập truyện
Nhốt gió 8 Tập truyện

Thầm lặng 2 Tập truyện

Diễm Phượng 17 Tập truyện

Ðèn Cần Giờ 8 Tập truyện

Tân Liêu Trai

3 Tập truyện
Di cảo

Tập truyện
Những Bước Lang Thang Của Gã Bình-nguyên Lộc
18 Tập truyện

Hồi ký văn nghệ
Tập truyện
Thời thế (Hồi-ký: Sài Gòn 50 năm trước)
55 Báo Thời thế
Hương Quê (Tạp-chí nghiên-cứu nông-thôn - lâm-sản)
40 Báo Hương Quê


Tạp Văn
Tạp Văn