Truyện ngắn - Tập truyện Tâm trạng hồng
Thám Hiểm Lòng Người....................................................................................... 01 PDF
Bổn cũ soạn lại.................................................................................................... 02 PDF

Trên Bộc trong ... sầu riêng....................................................................................

03 PDF

Cô Hời bán thuốc..................................................................................................

04 PDF

Anh hùng bất đắc dĩ...............................................................................................

05 PDF

Bao bố nhìn mặt.....................................................................................................

06 PDF

Cái nết đánh chết cái đẹp..........................................................................................

07 PDF

Tấn kịch khan nhà....................................................................................................

08 PDF
Chồng Nam vợ Bắc.................................................................................................. 09 PDF

Cậu Hai cứu tinh.......................................................................................................

10 PDF
Đôi bông tai mất cấp................................................................................................. 11 PDF

Chi bếp trả thù..........................................................................................................

12 PDF

Hộp răng của người kỹ-nữ Huế.................................................................................

13 PDF
Ngõ hẻm vợ bé......................................................................................................... 14 PDF

Đầu gà đít vịt............................................................................................................

15 PDF

Mài dao dạy vợ.......................................................................................................

16 PDF

Giết chó khuyên chồng.............................................................................................

17 PDF

Bốn cô dâu giỏi, kịch vui chín cảnh......................................................................

18 PDF

Người chồng gian lận...............................................................................................

19 PDF

Thí một con chốt, hốt mười con xe...........................................................................

20 PDF

Bớt đi một trái..........................................................................................................

21 PDF

Kho vàng của cô Mạc-Rít.......................................................................................

22 PDF

Lữ-Bất-Vi nguyên tử...............................................................................................

23 PDF

Tiếng sáo tiêu đờn của Ngô-kiều Tân......................................................................

24 PDF

Quất ông tơ cái trót.................................................................................................

25 PDF