SIGN 50 NĂM TRƯỚC

 

M, mắm bồ-hốc v ca-măm-be

 

Hồi-k BNH-NGUYN LỘC

 

 

Thuở cn l học-tr của trường Xch-Lu L-B ở Ty-Cống, Bong Xi-H-Nc rất khoi ăn m của Ch Tắc ở Chợ-lớn.

Bong họ Xi khoi ăn m v ngỡ ai cũng khoi y như Bong, nn chi mới c ci thng-co kỳ-cục nhứt thế-giới, vo ci năm m vi v-nhơn ta toan đảo-chnh ng Diệm nhưng chuyện bất-thnh chạy sang bn ấy!

Thng-co rằng: ng . được chnh-phủ Hong-gia Cam-B-Địa tiếp-đn nồng-hậu v đi một t m.

Thật l thế-gian hi-hữu, khng hề c tiền-lệ trong lịch-sử thế-giới cổ-kim, văn-kiện chnh-trị ngoại-giao lại c ni chuyện đớp m trong đ.

M l m-ảnh của họ Xi cho nn lớn ln, lm chnh chị, chnh em, họ Xi bắt bồ ngay với họ Mao bởi họ Mao c nhiều cn-bộ hỏa-đầu-qun nấu m num-bờ oan.

- Cng với ng vua ẩm-vị của xứ Cam-B-Địa, cn một anh khoi ăn m Ch Tắc nữa. Anh nầy cao hai thước ty, y như De Gaulle, học cng trường với ng vua m, nhưng anh ta l Ty, v chỉ lm vua trong mn quần-vợt học-sinh m thi. Đ l anh B-Tra.

Dn Sign cn nhớ một ng Bong v một ng Ty tối-tối, nhảy ro đi ăn m v ca Vọng-cổ hoi-lang:

ĐIỆU XƯA:

Buồn lng nầy ta thn

Nhắc đến qu-qun chu my

Lm sao bo ơn cao, di

Thuở ấy, tuy m m, nhưng Bong Xi-H-Nc chưa bắt tay với họ Mao, v họ Mao mới c 15 tuổi. Thế nn Bong tạm bắt tay với họ B, bởi họ B l dn của một nước nổi-danh về một thứ mắm thơm mi mắm bồ-hốc. Đ l mắm ca-măm-be.

Sau nầy c lẽ nhớ người bạn cũ, nn Bong mới bắt tay với De Gaulle cũng cao 2 thước v cũng thuộc dn-tộc c mắm ca-măm-be.

Nhưng ca-măm-be nhập-cảng vo Sign bn khng được, nn cc con bun thi nhập-cảng.

- Dn Sign lại cn nhớ tối-tối, anh họ B ko anh họ Xi đi ăn tạm ca-măm-be l-canh do chị em xm Lơ-Pheo sản-xuất.

Kể ra th Sign thuở ấy cũng bảnh qu x. Vua Bảo-Đại được huấn-luyện ở Ba-L nhưng vua Xi-H-Nc chỉ được huấn-luyện ở Sign m thi.

Đ l một ng vua chiếu nh.

Nhưng, nếu thế th thnh-phố Sign lại l l huấn-luyện vua hạng nh chớ chẳng chơi, tuy chỉ l l hạng nh thi. Vẫn hơn l khng được lm l ấy lần no.

Cn ci ng vua quần-vợt trẻ hơn ng vua kia 5, 6 tuổi v học những lớp sau ng ấy, cũng đ lm cho Sign thơm ly ci danh của ng, v sau đ, ng khng l vua trong số học-sinh nữa, m vua nước Php v nhớ đu như c lần đ vua thế-giới g ấy.

B-Tra lại cn l cầu-tướng tc-cầu nữa, thủ-mn của đội banh trường Xch-Lu. Anh ta đứng đầu gần đụng cy đ ngang của khung gỗ, dang hai tay ra th tay gần đụng hai cy trụ ở hai bn. Thế nn năm no tranh v-địch học-sinh, Xch-Lu v P. K cũng vo phi-nan, nhưng P. K cứ thua, l tại thuở ấy cả nước Việt-Nam đều chưa ai biết đng kỹ-thuật đ banh, cứ chơi rơ c-nhn cho ngoạn-mục, cn ty th họ đ biết rơ đồng-đội rồi, nhưng phần chnh l nhờ chiến-lược kỳ-dị của họ, họ cứ để cho ta tấn-cng cho mệt ngất đi, m họ khng thua, nhờ anh B-Tra cao gi, tay vượn, bảo-đảm an-ninh cho địa-phận họ.

Khi ta ngp gi rồi, họ tấn-cng lại l họ ăn chắc một trăm phần trăm.

Bi nầy l một bi hồi-k hơi vui nhưng ti cũng ni đến nước mắt.

Thuở ấy năm no, sau trận v-địch học-sinh lin-trường Sign, một số học-sinh P. K cũng khc. Họ đ khc cho mu cờ Việt-Nam, v P. K vo phi-nan lun lun l đại-diện cho cc trường ta.

Những người bạn đ khc cho mu cờ ấy, về sau rất đng người đ trả nợ mu cho mu cờ, bấy giờ l cờ thật-sự của quốc-gia Việt-Nam.

 

Ch thch của BBT:

 

Xch-Lu L-B: trường Chasseloup Laubat

Bong Xi-H-Nc: hong-tử Sihanouk

B-Tra: Yvon Petra (08.03.1916 Chợ-lớn 12.09.1984 Paris), v-địch giải quần-vợt Wimbledon 1946

Phi-nan: finale: chung-kết

Rơ: jeu: lối chơi

L-canh: local: m-chỉ hng sản-xuất tại địa-phương, cũng c nghĩa l đồ giả

Ca-măm-be: Camembert, tn một loại ph-mt nổi tiếng nhờ ci mi mắm đặc-biệt.