Truyện ngắn - Tập truyện Thời Thế (Hồi-ký: Sài Gòn 50 năm trước)

Hồi ký Bình-nguyên Lộc trong báo Thời Thế

 

50 năm tranh thương

 

 1

Băm lăm

 PDF

 2

Bằng lái xe 1925

 

 3

Bọt xà bông

 PDF

 4

Cao túc hí

 

 5

Chiếc mền Tân-Cương

 PDF

 6

Chó Bẹc-giê làm tiền

 PDF

 7

Cộ Bảy Bang

 

 8

Cô Bảy, Cô Ba

 PDF

 9

Cô Chà

 

 10

Coi hình đoán người

 PDF

 11

Đá cá, lăn dưa

 

 12

Da trắng sợ da vàng

 PDF

 13

Đánh chết, xử huề

 

 14

Đánh máy ho lao

 PDF

 15

Đệ tam Cộng hòa

 

 16

Địa danh cũ

 PDF

 17

Đôi guốc ngù ngà

 PDF

 18

Giáo Tây đâm Lang-Sa

 

 19

Gia-Tân trạm cũ

 PDF

 20

Hai ông bà mất tích

 PDF

 21

Hai ông Ba-lô kỳ dị

 

 22

Hoan hô, đả đảo

 PDF

 23

Hồ-Ly Bồ-Rệt Lơ-Pheo

 

 24

Hồn người xưa đâu rồi?

 

 25

Hồn người xưa là đây!

 

 26

Kẻ thù số 1

 

 27

Khoe đèn điện

 

 28

Lạc-soong

 

 29

Lăng ông Bà Chiểu vặn họng

 

 30

Mê đạo Rừng Sác

 

 31

Mì, mắm bồ-hốc và Ca-măm-be

 PDF

 32

Một nghề đã chết

 PDF

 33

Một ổ gián điệp

 PDF

 34

Mùa đổ xoài

 PDF

 35

Nền cũ lâu đài

 PDF

 36

Ngậm ngãi tìm trầm tại Sàigòn

 

 37

Oánh lộn ngồi

 PDF

 38

Ông Tây Lơ-Coóc

 

 39

Sàigòn ... bẩn

 PDF

 40

Sàigòn, tối đen bên ngoài

 

 41

Sàigòn, trung tâm văn hóa

 

 42

Suýt oánh nhau vì thơ

 PDF

 43

Suýt thành Huê-Kỳ

 PDF

 44

Tàu suốt

 

 45

Thành phố trọc đầu

 

 46

Thầy Năm Tú ở Mỹ-Tho

 PDF

 47

Thơ trả lời rồi

 PDF

 48

Thờ vàng son của Tô Bít

 PDF

 49

Tiêu xài ngày trước

 PDF

 50

Trí thức 1920 ở Sàigòn

 PDF

 51

Trục trặc kỹ thuật

 PDF

 52

Trường P. Ký

 

 53

Vua Tàu cai trị cứ A-Lam

 PDF

 54

Vàng dưới lòng đất Sàigòn

 PDF

 55