Truyện ngắn - Tập truyện Hương Quê  (Tạp-chí nghiên-cứu nông-thôn - lâm-sản)

Truyện ngắn Bình-nguyên Lộc trong tạp chí Hương Quê 

 

 

20 năm và 2000 năm

 PDF

 1

Anh chàng phản động

 

 2

Anh lười hưởng lộc

PDF

 3

Bài học xì hơi

 

 4

Bè luột

PDF

 5

Bụng làm dạ không chịu

 PDF

 6

Cây vông nem

 PDF

 7

Con chôm chôm

 PDF

 8

Đa canh

 

 9

Đám đất thầy pháp

 PDF

 10

Dê đực sanh con

 

 11

Đêm tạm biệt

 PDF

 12

Gạo nhà nghèo

 PDF

 13

Gián điệp rừng sâu

 

 14

Gốc mai già

PDF

 15

Gói hột dưa bí mật

 PDF

 16

Hai người xuống tinh thần

PDF

 17

Hồn quê ngày cũ

 

 18

Kiếp ngủ rơm

 

 19

Một thảm kịch thôn quê

 PDF

 20

Một vũng máu tàm thường

 

 21

Nấm ma

 PDF

 22

Náo loạn tại trạm nước Cai-Lậy

 

 23

Người xỏ vàm nghé

PDF 

 24

Nỗi buồn của người sắp chết

 

 25

Ông đồ gàn

 PDF

 26

Ông thầy Heo

 PDF

 27

Sanh nghề tử nghiệp

 

 28

Số trời đánh

 

 29

Suối tre

 

 30

Thần che báo oán

 

 31

Thần Nông công Thần Núi

 PDF

 32

Thế giới hòa bình

 

 33

Thế quân bình trong thiên nhiên

 

 34

Thèm mùi đất

 

 35

Tiến bộ và thơ

 PDF

 36

Trận giặc mòng

 PDF

 37

Triết lý theo trâu

 

 38

Trộm của lạ

 

 39

Vụ án giết chồng

 

 40