Truyện dài

Ðò dọc -
Cả nhà bỗng giựt mình thức dậy giữa loạt súng đầu. Ông Nam Thành nói : “Rồi, rồi !“ rồi nhào đại xuống đất và hét thêm : “Xuống bà, mau mau ! Bây ơi, xuống đất mau mau !“...

1959 PDF
Gieo Gió Gặt Bão

1959 PDF
Nửa Ðêm Trảng Sụp

1963 PDF
Một Nàng Hai Chàng

1967 PDF
Trâm Nhớ Ngàn Thương (01) (02) (03) (04)

1967 PDF
Uống Lộn Thuốc Tiên

1967 PDF
Quán tai heo
Từ trạm xe buýt đối diện với vườn Bà Lớn đến Ngã Bảy chỉ xa có mấy mươi thước, thế mà Minh đổ mồ hôi nhễ nhại, sơ-mi vải dính sát vào ngực và lưng chàng....

1967 PDF
Sau Ðêm Bố Ráp

1968 PDF
Nhìn Xuân Người Khác

1969 PDF
Món nợ thiêng liêng
1969 PDF
Cõi Âm Nơi Quán Cây Dương

1972
Lữ Ðoàn Mông-Ðen

1972 PDF
Hoa Hậu Bồ Ðào (01) (02) (03)
1963 PDF
Tỳ Vết Tâm Linh (01 02)

1973 01 02
Ðừng Hỏi tại Sao (01) (02) (03) (04) (05) 1965 PDF

Khi Từ Thức về trần 1969 PDF

Mối tình cuối cùng 1960 PDF