Dng M Thương

Từ đy thời gian, dậy tiếng ru,
Ầu ơ lời m, giọng trầm ph
M ơi, hồn đất bao năm thiếp
Bỗng chốc trưa nay vẳng, tt m

Kẽo kẹt x nh tiếng vng đưa
Đu đy đồng vọng ci xa xưa:
Thổ ngơi thơm phức; hồn ma cũ,
Lng rộn vui m mắt lệ mờ

Ngy qua, năm thng cứ tri xui
Một pht nhớ xưa, thoắt ngậm ngi.
Những ngỡ tro tn trong bếp lạnh,
Hay đu than ngn dưới tro vi

Ngược dng năm thng mấy dng ny
Những ng tuyết xưa gợi lại đy
Gởi cả mun thương cng vạn nhớ
Tn Uyn đất m, thảm vơi đầy.

Bnh-nguyn Lộc

Binhnguyenloc.com