Pht cuối cng

 

Việt, Ng hai nước gip ranh

Thi hồ vượt khỏi thật nhanh: trăng tuần

Cớ sao Trịnh Đn bng khung ?

 

Qu hương, ơi hởi qu hương

Xa ngươi mới biết l thương ho lng

Hỏi rằng sầu xứ chết khng ?

Xem gương họ Trịnh lấy chồng lm vua

Lm b vua, nhưng m cứ chết

Một năm sau ngy kết hn xa,

Chỉ v nhớ bến Trữ La

Hm hm giặt những lụa l thơm tơ

Hnh xưa bng cũ lờ mờ,

Hắt hiu tnh nhớ bến bờ xa xa

Nơi đu cũng km qu nh

C thm, dưa kh vậy m ta yu

Trịnh Đn được vua Ng chiều

Vậy m cứ khc, buồn hiu, bơ phờ

Cứ than phận thiếp cn thơ

Lấy chồng xa xứ bơ vơ một mnh

Nhớ i, nhao rn, bao tnh

Ngn năm hồ dễ xa hnh bng thn

Tu bay nổ my đng đng

Si gn vẫy, giết, trn khng, dạ người.

 

Bnh-nguyn Lộc

 

 

Binhnguyenloc.com