Bài viết về nhà văn B Ì N H – N G U Y Ê N   L Ộ C

Văn sĩ viết bằng suy tư chủ quan, độc giả đọc với cảm nhận chủ quan và phê bình gia phán đoán cũng trong cái nhìn chủ quan của người am tường văn học...PDF
Chủ quan !?
Vinh Lan
đưa lên mạng: 1.12.2007


Năm 1969, tạp chí Khởi hành (ở Sài Gòn, số24, ra ngày 9-10-1969) hỏi Bình-nguyên Lộc: „Ông đang viết cuốn truyện thứ bao nhiêu của ông?“ Bình-nguyên Lộc đáp: „Tôi đang viết truyện thứ nhứt“.PDF
Bình-nguyên Lộc,
một nhân sĩ trong làng văn
Võ Phiến.
đưa lên mạng: 1.12.2007


Bình-nguyên Lộc bắt đầu sáng tác từ những năm 30 của thế kỉ XX. Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược nổ ra, ông tham gia ngay từ những ngày đầu tiên. PDF

“Con Tám cù lần” của Bình-nguyên Lộc: Người ở ngoài thành thị hoài niệm về chốn thôn quê
Trần Phỏng Diều.
đưa lên mạng: 1.12.2007„Viết văn chỉ là một thứ kỹ thuật, tương đối dễ học.  Nhưng muốn sáng tác, em cần phải có cái gì trong lòng, để mà nói ra, bằng không, thì giã từ văn chương vậy“.  Qua lời giảng của một nhà văn với giai nhân muốn học làm nữ sĩ ...- PDF
Nhân tính và nhân phẩm trong „Ký Thác“  
VINH-LAN
đưa lên mạng: 4.12.2007Tôi nghe danh Bình-nguyên-Lộc từ khi mới di cư vào Nam (l954), nhưng chưa đọc văn anh bao giờ. Vì lúc đầu tôi còn phải lo thu xếp chỗ ở cho gia-đình, lo chạy gạo nuôi con; - PDF

Bình-nguyên-Lộc
Bàng Bá Lân
đưa lên mạng: 5.12.2007...Nhà văn Bình-nguyên  Lộc có hai kỷ lục, một là về viết feuilleton cùng lúc cho 11 tờ báo ra hàng ngày (‘nhựt trình’) năm 1957 và hai là về số tác-phẩm xuất-bản năm 1963.... PDF

Bình-nguyên Lộc và tình đất

Nguyễn Vy-Khanh
đưa lên mạng: 6.12.2007
Nghề văn Việt Nam hơi buồn. Mình viết văn ngoài các mục đích thiển cận, có một mục đích là muốn thiên hạ biết ý và lòng mình ra sao. Nhưng trung bình chỉ có lối ba ngàn người tìm biết thì thất vọng lắm ...PDF

Phỏng vấn Bình-nguyên Lộc
Viên Linh
đưa lên mạng: 9.12.2007...Tâm lý bình dân và thực tế, đó mới chính là cái bản sắc văn chương của riêng Bình-nguyên Lộc tìm thấy trong hầu hết các tác phẩm của ông, ngay cả đối với một vài truyện ngắn mang ý hướng và sắc thái khác hẳn... PDF

Bình-nguyên Lộc, nhà văn của tâm lý đời sống hàng ngày
Cao Huy Khanh
đưa lên mạng: 18.03.2008Trong các nhà văn miền Nam, một người kỳ cựu và có nhiều đặc điểm đáng cho các nhà phê bình nói đến là Bình-nguyên Lộc... PDF

Cái duyên của Bình-nguyên Lộc
Hoàng Văn Bình
đưa lên mạng: 18.03.2008Không thắc mắc về chi tiết, chúng tôi muốn phỏng đoán rằng khi viết những tùy bút, truyện ngắn ấy, có lẽ tác giả chỉ mới hơn ba mươi tuổi, cái tuổi đầy nhựa sống, yêu đời... PDF

Đọc tác phẩm đầu tay của Bình-nguyên Lộc
Sơn Nam
đưa lên mạng: 18.03.2008...Bình-nguyên Lộc có một lập trường văn học riêng, không theo Bắc, hoàn toàn theo Bắc như Đông Hồ, cũng không giữ nguyên đặc chất Nam kỳ như Hồ Biểu Chánh, Vương Hồng Sển... Nếu trong truyện ngắn chất Nam thường nổi bật, thì trong truyện dài ông ngả theo lối Bắc... PDF

Bình-nguyên Lộc (1914-1987), đất nước và con người.
Thụy Khuê.
đưa lên mạng: 1.12.2007
Tôi rung rung chấn song sắt một căn nhà trông có vẻ uy nghi vững chải ở một ngõ hẻm khá ồn ào bên cạnh rạp hát Cầu Muối.. - PDF
Tin sách phỏng vấn Bình-nguyên Lộc
Lê Phương Chi
đưa lên mạng: 1.12.2007


Ông đã thật sự rời bỏ chúng ta hồi 10 giờ đêm ngày 7 tháng 3 năm 1987....Tôi thiết nghĩ mỗi miền đất nước đều rất cần một số người có khả năng và gốc rễ đia phương. PDF

Chúng Ta Đã Mất Bình-nguyên Lộc
Trần Cao-Lĩnh.
đưa lên mạng: 1.12.2007Trong các tác gia văn xuôi vùng đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975, Bình-nguyên Lộc là nhà văn có số lượng tác phẩm đã viết và đã xuất bản thuộc vào hạng nhiều nhất...PDF
Con người và văn hóa Nam bộ trong truyện ngắn của Bình-nguyên Lộc.
Nguyễn Thị Thu Trang.
đưa lên mạng: 1.12.2007Tôi hân-hạnh nhận được lời phỏng-vấn của tạp-chí Bách-Khoa về vấn-đề truyện ngắn Việt-nam và quốc-tế.  Nhưng, xin thú thật, tôi cũng hết sức băn-khoăn trước câu hỏi đã đặt ra.  PDF

Thử xét trường-hợp „BA CON CÁO“
Lưu Nghi
đưa lên mạng: 03.09.2008Nguồn cảm-hứng cho Bình-nguyên Lộc viết về tình yêu quê-hương đất nước trong CRCL (1966) rất khác thường.
Word


Những nắm-níu của quê-hương trong “Cuống Rún Chưa Lìa”
Vinh Lan
đưa lên mạng: 17.02.2010


Một đặc điểm tương đối phổ biến của các tác giả sáng tác ở miền Nam trước đây là hầu hết các nhà văn đều là những nhà văn hoá, tác phẩm của họ không chỉ thể hiện sự am hiểu đến tường tận các lĩnh vực văn hoá, mà trong một đời văn lực lưỡng của mình. PDF Văn chương Bình Nguyên Lộc - từ góc nhìn văn hóa
Phạm Phú Phong